Hort

“L’hort és el vincle que encara ens uneix a la terra, que ens permet a tots ser agricultors, obtenir els nostres propis aliments sense recórrer al sistema monetari. L’hort ens connecta amb els nostres avantpassats” (Escutia, 2009)

 

Entenem l’hort escolar com un espai que ens ofereix una gran oportunitat educativa per treballar hàbits, valors, cooperació, participació, autonomia i competències bàsiques de manera transversal.

A més a més, tenir un hort a l’escola afavoreix el desenvolupament individual i social dels alumnes, i al seu benestar físic i psicològic, ja que és un espai exterior de contacte amb la natura i els alumnes parteixen de l’acció i la pràctica per assolir els aprenentatges.

És una eina de treball per vincular les competències bàsiques a l’educació ambiental.

A partir del treball de l’hort també s’afavoreix la convivència, la cohesió de grup, el treball en equip, la cooperació i el diàleg, així com l’esperit crític i el raonament hipotètic-deductiu. L’hort ens ofereix la possibilitat de plantejar-nos preguntes contínuament, formular hipòtesis i experimentar. A l’hort aprenem a fer, a ser, a conèixer i a conviure.

L’escola disposa d’un projecte d’hort des de l’any 1981 seguint les pautes d’agricultura ecològica i el mètode Gaspar Caballero de Segovia. A l’escola podem gaudir de tot un seguit d’arbres representatius del nostre entorn natural.