GEP Generació Plurilingüe

GEP

L’escola incicia la seva participació al programa GEP (Generació plurilingüe) el curs 2017/18.  L’implementació d’aquest programa sorgeix de l’adopció d’un dels Objectius de Govern 16/18 “Millorar la competència lingüística i comunicativa de l’alumnat a partir d’un model d’ensenyament plurilingüe propi del sistema educatiu a Catalunya”. Així doncs s’implementa l’aprenentatge de la llengua a través de l’experimentació en el laboratori de ciències pels cursos de 5è i 6è.

Tota la informació del projecte la podeu trobar a http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/programes/pluri/gep/