Preguntes Freqüents

Última actualització 06/09/2020

 

INFORMACIÓ DEL CURS 2020/21- Pendent d’actualitzar.

Quines mesures sanitàries i de seguretat s’adoptaran?
Us compartim la carta del MH Conseller d’Educació el senyor Josep Bargalló i la MH Consellera de Salut la senyora Alba Vergés que descriuen el compromís de les escoles en relació a seguretat i salut. A banda, també us fem a mans l’annex amb el  desplegament d’alguna d’aquestes mesures. També disposareu de la concreció de l’escola al Pla d’Obertura i resoldrem els vostres dubtes a les reunions de famílies.

Quan obrirà l’escola, quin horari farem i com seran les entrades i les sortides?
L’escola obrirà el proper dia 14 de setembre. L’horari serà l’habitual de 8.30 a 16.30.
Les entrades seran relaxades a tota l’escola de 8.30 a 9.00. i de 15.00 a 15.15. Obrirem 5 portes de l’escola. Cada grup rebrà el seu circuit d’entrada, sortida i recollida. Caldrà sempre respectar les mesures de seguretat establertes.

Com serà l’acollida de P3?
Us ho concretarem a la reunió de la propera setmana.

Com es planteja el curs?
El curs es planteja de manera presencial. Tot i això estem treballant a partir dels 3 escenaris que són possibles.

● Escenari 1: Aprenentatges presencials.
● Escenari 2: Aprenentatges híbrids (Blended Learning).
● Escenari 3: Aprenentatges virtuals.

Què farem en cas de confinament?
Es preveu que en cas de confinament els infants disposin de recursos tant virtuals com materials proporcionats per l’escola. També és preveu la distribució d’equipament tecnològic i connectivitat a famílies que ho necessitin.

Quan i com es realitzaran les reunions amb les famílies?
Totes les reunions seran virtuals. Podeu consultar-ne les dates al següent enllaç. Totes les reunions es gravaran, per tant les podreu visualitzar quan us vagi millor.

Com s’organitzarà l’escola?
Els infants formaran part d’un grup estable de convivència. No tindran contacte durant l’horari lectiu amb cap altre infant que no sigui del seu grup. Hi haurà un equip educatiu específic per a cada grup estable. Heu de concebre la idea que l’escola es transformarà en 9 petites escoles (una per cada nivell).

Es barrejaran els grups o se’n faran de nous?
No, tots els infants continuaran amb els seus grups del curs passat, excepte els ja previstos de manera habitual (1r i 4t). Continuarà havent-hi 2 grups per cada nivell.

Com queda la diversitat amb aquesta organització?
Cada microcomunitat (nivell) disposarà d’una mestra referent d’educació especial. Disposant, a banda, de personal específic d’atenció educativa (educadora, auxiliar d’educació especial i vetlladora) que es compartirà amb tot l’alumnat NESE del centre,
sempre respectant les mesures de seguretat.

L’escola tindrà més recursos aquest curs?
Sí, l’escola disposarà de 5 professionals més i de 2 nous espais. Amb aquests recursos podrem desdoblar (partir) grups més hores que el curs passat.

Caldrà que els infants portin mascareta de manera obligatòria?
Sí, sempre, a partir de primer de primària i en tots els moments i espais de l’escola. Els infants poden portar la seva mascareta habitual i una bossa o similar-la per desar-la. Caldrà portar mascareta de recanvi.

Hi haurà menjador?
Sí, sempre garantint les mesures de seguretat establertes.

Hi haurà acollida?
Sí, sempre garantint les mesures de seguretat establertes.

Hi haurà extraescolars?
Sí, l’AMIPA està treballant en la confecció i la concreció de la proposta. Ho rebreu aviat.

Hi haurà excursions, tallers i sortides?

Sí, enguany més que mai es prioritza l’estada dels infants fora del centre i el contacte amb l’espai exterior. Es fomentaran les activitats educatives i culturals dins i fora del centre. Aquestes activitats sempre respectaran les mesures de seguretat establertes.

Hi haurà material compartit?
Es prioritzarà el material individual. El material d’ús comú serà d’ús exclusiu de cada grup estable. Es seguirà un protocol de neteja en relació al material compartit.

Es prendrà la temperatura?
Sí, sempre a l’entrada de l’escola i en diversos moments de la jornada escolar. En cas de detectar una temperatura superior als 37.5 °C, no es permetrà l’entrada de l’infant al recinte escolar i la família haurà de seguir el protocol de salut vigent.

Caldrà signar algun document de responsabilitat?
Sí, us el farem arribar digitalment la propera setmana. També es repartirà aquest document als infants, si es necessari, a la sortida del primer dia d’escola. En cas de no portar-lo signat el segon dia, no es podrà entrar al recinte escolar.

Hi haurà servei extra de neteja?
Sí, l’Ajuntament vetllarà per complir tota la normativa a nivell de neteja. Hi haurà dotació extra de neteja durant la jornada escolar.

Hi haurà coordinació amb Salut?
Sí, el nostre referent serà el CAP Sant Pere, estarem diàriament coordinats amb una referent d’infermeria del CAP que seguirà l’evolució dels casos i l’estat epidemiològic del nostre centre educatiu. Totes les mesures relatives a salut seran preses per les autoritats sanitàries.