Preinscripció i Matriculació

Informacions inici curs 2019/2020 – alumnat nouvingut:

REUNIÓ D’INICI DE CURS P3: Dia 10 de setembre a les 12.00 hores.

Podeu consultar  més informacions P3 a les cartes lliurades a la reunió de matriculació el dia 18 de juny.

Si l’alumne/a nouvingut/ada és de P4, P5 o Primària cliqueu aquí.

 

Matriculació curs 2019-2020: 

El llistat de l’alumnat assignat al nostre centre així com la llista d’espera es penjaran al tauler d’anuncis al costat de secretaria a partir del dia 12 de juny.

Tot l’alumnat que hagi estat assignat haurà de formalitzar la matrícula del 20 al 26 de juny tal com s’indica a continuació:

Reunió informativa de matriculació:

 • DIA 18 DE JUNY DE 2019 A LES 16 HORES

Horari formalització matrícula curs 19-20:

 • P3: DIA 20 ó 25 DE JUNY DE 2019 (Cal portar el nen/a el dia i hora indicats al tauler d’anuncis situat al costat de secretaria)
 • P4, P5 i PRIMÀRIA: DIA 21 DE JUNY de 9,15 a 10,30 h. (Cal portar còpia de l’últim informe escolar)

RECORDEM QUE LA FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA ÉS OBLIGATÒRIA PER A TENIR DRET A LA PLAÇA ASSIGNADA.

Per a qualsevol dubte o consulta poseu-vos en contacte amb el centre.

Preinscripció curs 2019-2020:

Oferta de places

Si voleu consultar l’oferta final de places del nostre centre publicada el 11/06/2019 cliqueu  aquí

Novetats

Publicat el Decret 31/2019, de 5 de febrer, de modificació del Decret pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics. La novetat és que s’eliminen els criteris de prioritat complementaris següents:

 • Que l’alumne o alumna tingui una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.
 • Que el pare, mare, tutors o germans hagin estat escolaritzats al centre en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals.

Aquesta modificació afecta l’educació infantil, l’educació primària, l’educació secundària obligatòria i el batxillerat.

Calendari

 

Presentació de sol·licituds de preinscripció

Educació infantil de segon cicle, educació primària i educació secundària obligatòria: del 29 de març al 9 d’abril de 2019.

Per descarregar la sol·licitud de preinscripció cliqueu aquí

Horari de presentació de sol.licituds de preinscripció:

 • Matí: De 9.15 a 13.30 hores
 • Tarda: De de 15.15 a 16.15 hores

 

Si porteu la preinscripció presencialment

Cal presentar el formulari de sol·licitud al centre demanat en primer lloc o a les Oficines Municipals d’Escolarització (a la segona planta de l’Ajuntament) juntament amb la documentació següent:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Certificat de convivència en el cas que l’adreça indicada a la sol·licitud de preinscripció no coincdeixi amb l’adreça del DNI, NIE o passaport.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a si en té.
 • Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne o alumna.
 • Original i fotocòpia del carnet de vacunes o certificat equivalent.
 • 3 fotografies mida carnet

 

Si feu la preinscripció telemàticament

Accediu clicant a l’enllaç següent: Sol·licitud telemàtica

Un cop enviades les dades es pot obtenir el comprovant de presentació de la sol·licitud on consta la documentació que cal presentar (s’aconsella guardar-ne una còpia).

Perquè el tràmit tingui efecte, cal imprimirsignar presentar el comprovant (en paper) acompanyat de la documentació al centre demanat en primer lloc dins el termini previst.

 

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna però s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres (10 com a màxim i per ordre de preferència). La presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre

Clica aquí sota per a més informació: