Preinscripció i Matriculació

Informacions inici curs 18/19 – nouvinguts:

REUNIÓ D’INICI DE CURS P3: Dia 6 de setembre de 2018 a les 12.00 h.

Podeu consultar més informacions P3 a les cartes lliurades a la reunió de matriculació el dia 21 de juny.

Si l’alumne nouvingut és de P4, P5 o Primària cliqueu aquí.

 

Matriculació curs 2018-2019:

Tot l’alumnat assignat al nostre centre haurà de formalitzar la matrícula del 21 al 27 de juny tal com s’indica a continuació:

Reunió informativa de matriculació:

 • DIJOUS DIA 21 DE JUNY DE 2018 A LES 10 HORES A LA BIBLIOTECA DEL CENTRE.

Horari formalització matrícula curs 18-19:

 • P3: DIA 25 ó 26 DE JUNY DE 2018  (L’horari i dia de la formalització de la matrícula  estarà penjat al tauler d’anuncis. El dia indicat cal que vingueu amb el vostre fill/a)
 • P4, P5 i PRIMÀRIA:  DIA 21 DE JUNY DE 2018 A LES 11 HORES.

RECORDEM QUE LA FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA ÉS OBLIGATÒRIA PER A TENIR DRET A LA PLAÇA ASSIGNADA..

Per a qualsevol dubte o consulta, poseu-vos en contacte amb el centre.

 

Preinscripció curs 2018-2019:

Podeu recollir el formulari de preinscripció a l’escola (al despatx de Secretaria del centre) o la podeu trobar a la pàgina del Departament d’Ensenyament on trobareu més informació sobre la preinscripció i matrícula.

Per més informació podeu clicar a sobre de l’enllaç següent:

Informació preinscripció 2018-2019

Si porteu la preinscripció presencialment

La podeu presentar a l’escola o a l’OME (a la segona planta de l’Ajuntament) juntament amb la documentació següent:

 • El formulari de sol·licitud s’ha de presentar, en tots els casos, acompanyat dels documents següents:
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne o alumna.
  • Original i fotocòpia del carnet de vacunes o certificat equivalent.
  • 3 fotografies mida carnet
  • Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació que els acredita.
Horari de presentació de preinscripcions:
 • Matí: De dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 hores
 • Tarda: Dilluns i dimecres de 15.15 a 16.15 hores.

Si feu la preinscripció telemàticament

Accediu clicant a l’enllaç següent: Sol·licitud telemàtica

Un cop enviades les dades es pot obtenir el comprovant de presentació de la sol·licitud on consta la documentació que cal presentar (s’aconsella guardar-ne una còpia).

Perquè el tràmit tingui efecte, cal imprimirsignar presentar el comprovant (en paper) acompanyat de la documentació al centre demanat en primer lloc dins el termini previst.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna però s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres (10 com a màxim i per ordre de preferència). La presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.