De P3 a 6è

Biblioteca: una sessió setmanal

P3

 4t

Escolta’m

Dediquem una sessió setmanal a fer l’Escolta’m, que consisteix en una tutoria personalitzada, que implica al tutor/a i a un grup de 3 o 4 alumnes. L’objectiu és afavorir i crear vincles emocionals, fomentar l’empatia i la resiliència, i millorar així el clima emocional a l’aula.