Esponsors

Aquí es troben els esponsors que han subvencionat la construcció de la gegantona de l’escola, la Setembrina. Gràcies a tots!