CEEPSIR

Malgrat que el nou Decret d’Escola Inclusiva preveu que els centres d’educació especial ens anem transformant en CEEPSIR, en aquests moments no estem reconeguts com a tal.

El CEE Palau durant molts anys ha portat a terme una tasca  d’assessorament a les escoles ordinàries per  tal que la inclusió dels alumnes amb discapacitat motriu fos una realitat. Cal dir que, encara que no estem reconeguts com a CEEPSIR, continuarem treballant per tal de que aquesta situació es pugui revertir en un futur proper i realitzar aquesta tasca a favor de l’escola inclusiva; continuar fent aquesta feina en la qual sempre  hem cregut.

_______________________________________

Centres d’Educació Especial Proveïdors de Serveis i Recursos (CEEPSIR)

L’article 81 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, estableix que els centres d’educació especial poden desenvolupar els serveis i programes de suport a l’escolarització d’alumnes amb discapacitats als centres ordinaris que el Departament determini.

_______________________________________