ALUMNES AL SIOAS

Alumnes de Maregassa que participen en el programa de SIOAS organitzat per la Fundació Badalona Capaç

Vídeo fet per Alex DP

PROJECTE INTEGRAT CONFINAT HOTELERIA

HOTELERIA B

La pandèmia i el confinament han generat un canvi radical dels contextos i mitjans d’ensenyament-aprenentatge escolar, ara el professorat exercim la nostra funció docent des de casa, l’alumnat rep les seves propostes educatives a casa, i les mares i els pares fan esforços per convertir el saló, l’habitació o la cuina del domicili en una aula, amb ordinadors, tauletes, mòbils…. en comptes de pissarres
Cada dia hem treballat amb els mitjans disponibles i amb alegria per compartir aquestes bones estones.
Cada dia amb el retorn dels treballs, penso: “ho esteu fent molt bé”, i amb l’esforç de tots heu aconseguit finalitzar el projecte integrat.