L’escola

EL CEE “FOLCH I CAMARASA” és una escola pública única per la seva especificitat: ATENCIÓ EDUCATIVA A L’ALUMNAT AMB DISCAPACITAT VISUAL I TGD/TEA, AMB D’ALTRES DISCAPACITATS (auditiva- sordceguesa, cognitiva i/o motriu).

P1060850