Recursos

Recursos tècnics

  • Ordinadors a totes les aules
  • Aula d’informàtica
  • Noves tecnologies i Recursos Audiovisuals
  • Senyalització visual (senyals horaris i d’emergència)
  • Pissarres digitals a totes les aules
  • SUVAG (vibradors i cascos amplificadors de veu)
  • Tarimes vibratòries (per percebre corporalment la veu i el so)

Recursos pedagògics

  • Mètode Glifing