ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 2018

Els consells escolars són els principals òrgans de participació en la vida dels centres ja que acullen les veus dels docents, alumnat, famílies, personal d’administració i de serveis i de l’administració pública, etc. Per mitjà dels Consells Escolars de Centres es pot contribuir a la construcció d’una millor educació per l’alumnat actual dels centres i també de properes generacions.

Calendari

Els representants del consell escolar són escollits per un període de quatre anys, però cada dos anys es convoquen eleccions per renovar la meitat dels seus membres. Les eleccions per a la renovació del consell escolar les convoca el director del centre públic o la persona titular del centre privat concertat.

calendari eleccions consell escolar de centres

VACANTS CURS 2018/19:

Català 1 i 3, Castellà 2 i 3, GES, Proves d’accés a Grau superior i a la Universitat per a majors de 25 i 45 anys. 

Els alumnes interessats en els ensenyaments amb vacants poden passar pel centre durant el següent horari: dilluns, dimecres i divendres d’10.00 a 14.00 / dimarts i dijous de 16.00 a 20.00

HORARIS LECTIUS CURS 2018-19

DÍPTIC INFORMATIU CFPA LES CORTS

ENSENYAMENTS CFPA LES CORTS CURS 2018/19:

CALENDARI CURS 2018/19

INFORMACIÓ

ACTIVITATS SANT JORDI 2018

NOTíCIES

ENLLAÇOS