Preinscripció 2019 – 2020 (18 A 25 DE JUNY)

Preinscripció 2019-2020

Oferta educativa presencial
El dia 18 de juny comença la preinscripció per al curs vinent, el termini s’acaba el 25 del mateix mes.
– Les persones preinscrites tindran prioritat respecte a les que es matriculin directament en setembre.

L’horari de preinscripció el podeu mirar en aquest enllaç.

Per a cursar el curs de preparació per a les proves d’accés a CF de grau superior s’ha d’haver superat alguns dels següents aprenentatges, que s’han d’acreditar documentalment:
– ESO/GES
– Tenir superada alguna matèria de segon de BUP o de 1r de Batxillerat
– Tenir aprovat algun curs d’FP1
– Tenir superada la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà.
– Tenir algun grau mitjà aprovat.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
– Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
– Original i fotocòpia de la Targeta sanitària (TISS).
– Certificats o títols d’estudis cursats.

L’adreça informada a la sol·licitud ha de coincidir amb la del DNI o s’ha de portar un certificat o volant municipal (empadronament).

Tots els alumnes han de ser majors d’edat, o fer 18 anys al llarg del 2019. Els alumnes que facin els 18 anys a partir del moment de la preinscripció, en aquest any, hauran de venir acompanyats del pare, mare o tutor i aportar la fotocòpia del DNI del mateix. També han d’aportar llibre de família (original i fotocòpia).

També poden incorporar-se als ensenyaments de l’educació secundària per a les persones adultes les persones que hagin complert com a mínim 16 anys l’any natural en què inicien la formació, en els supòsits següents:

– Si tenen un contracte laboral que els impedeixi assistir als centres educatius en règim ordinari.
– Si es troben en procés d’obtenció d’un permís de treball.
– Si són esportistes d’alt rendiment.
– Si estan cursant o han cursat els mòduls obligatoris A i B dels programes de qualificació professional inicial (PQPI).
– Si estan cursant el programa Joves per l’ocupació.
Amb caràcter excepcional i de manera individualitzada, a la vista dels informes justificatius, es pot autoritzar la incorporació d’alumnes amb necessitats específiques quan circumstàncies singulars justificades ho facin aconsellable.

 

GES a distància

 

Calendari de matrícula per a alumnes nous per al curs 2019-20
Tardor Hivern Primavera
3 al 10 de setembre … al … de novembre … al … de febrer

 

IMPORTANT: Els alumnes nous heu de trucar a partir del dia 3 de setembre al 977 15 56 74 per agafar hora.

Més informació per al GES