Projecte Educatiu de Centre

En el següent enllaç trobareu  el PEC de l’escola AFA Ciutat Meridiana amb el Projecte lingüístic com un punt més del PEC.

PEC AFA Ciutat Meridiana