Instal·lacions

El centre disposa de 4 aules ordinàries, 2 aules polivalents i una aula d’informàtica. Totes elles  equipades amb projectors, pissarres i ordinadors de sobretaula o portàtils per a facilitar el treball dels alumnes.