Qui som

Les zones escolars rurals (ZER) són institucions escolars de caràcter públic formades per l’agrupació de centres d’educació infantil i primària que es constitueixen amb la finalitat d’oferir el servei d’ensenyament en condicions de major qualitat en zones de baixa demografia escolar.

L’Escola Rural, l’escola de les tres “P”: Petita, de Poble i Pública, és una escola arrelada al territori, que dóna vida al municipi, que a vegades n’és el pal de paller i/o dinamitzadora d’una part de la vida que el poble genera, que aglutina activitats, persones, i que és motiu de trobada i aprenentatge

La zona escolar rural té consideració de centre educatiu únic amb les característiques i els efectes que es determinen en el Decret 102/2010, de 3 d’agost d’autonomia dels centres educatius, sense perjudici de respectar la identitat jurídica de cadascuna de les escoles que la integren.

Cada ZER té un projecte educatiu per a tots els centres que la integren i les mateixes normes d’organització i funcionament i la mateixa programació general anual, que ha de respectar la singularitat de cadascuna de les escoles.

La ZER Narieda neix el curs 1992-93, formada per les escoles CEIP d’Alinyà, CEIP de Fígols, CEIP Sant Climent de Coll de Nargó i CEIP Miret i Sans d’Organyà. El funcionament de la ZER i les activitats que es realitzen: trobades, sortides, colònies i altres permeten que els alumnes de totes les escoles es pugin conèixer i relacionar. Aixó és més posititu pels alumnes de les escoles més petites que no tenen sovint ocasió de jugar, parlar amb altres nens o nenes de la seva mateixa edat. Al mateix temps aquestes escoles rurals poden tenir especialistes en algunes àrees. Els primers mestres itinerants que va tenir la ZER van ser de música i d’anglès. Posteriorment es va afegir el mestre d’Educació Física i en una última etapa el d’Educació Especial.

El curs 1994-95 es va haver de tancar l’escola d’Alinyà per manca d’alumnes i el curs següent va entrar a formar part de la ZER el CEIP Sant Miquel de Peramola. El mateix camí va seguir l’escola de Fígols que l’ultim curs que va estar oberta va ser el 1998-99. Des d’aleshores la composició de la ZER Narieda és aquesta:

 • Organigrama de ZER

  • Director de la ZER: Josep Maria Vigo
  • Cap d’Estudis de la ZER: Albert Palau
  • Secretària de la ZER: Meritxell Fernàndez
   • Coordinacions:
    • Riscos Laborals: Joan Reig
    • Llengua i comunicació: Carme Pena
    • Informàtica: Albert Palau
   • PAS:
    • Adminsitrativa: Isabel Torra