ESCOLA PERE SARRET

MARTINETPORTADAEL POBLE;
Martinet es troba situat a 950 metres a la dreta del riu Segre quan conflueix amb el riu de La Llosa. Té   500 habitants. Al llarg del riu Segre hi ha l’itinerari de la llúdriga i la casa del riu. També hi ha l’itinerari dels búnquers.

L’ESCOLA:
L’escola té dues aules. També disposa d’una sala per representacions i una aula de desdoblament.
Aquest curs 2016-2017 som 9 alumn@s i dues tutores.
Tenim servei de menjador.

CONTACTAR:
973 515154
C5003263@xtec.cat