Les notícies (CM i CS)

Durant el segon i part del tercer trimestre, a l’àrea de llengua castellana, estem treballant la premsa escrita. Llegim i presentem notícies, en format paper i digital, aprenem les seccions d’un diari i les parts d’una notícia, i finalment, escriurem les nostres pròpies produccions.