Professorat del departament
Jordi Escoda: Cap de Departament

Manel Belanche: Tutor 2n A

Mònica Bonet: Coord. 2n cicle ESO

Laura Mogino: Tutora 1r C

Criteris d’avaluació