Consell escolar

MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR CURS 2015-16

Representant de l’Ajuntament Natàlia Expósito Puig
Representants del professorat Montserrat Camps Font
Laura Soler Mandoli
Míriam Delgado Ruíz
Rosa Fondevila Palau
Maria Dou Camps
Representants de pares i mares Josep Maria Pou Busquets
Jordi Rodon Cuixart
Representants dels alumnes Júlia Pou Fernández
Alba Echeverría Net
Representant de l’AMPA Lucía Salas Cassola
Representant del PAS Maria Lluïsa Farraró Salazar
Secretària Núria Clopés López
Cap d’Estudis Gemma March Cuadras
Directora Rosa M. Lemos Baiges

COMISSIONS DE TREBALL DEL CONSELL ESCOLAR

Hi ha 4 comissions dins del consell escolar: econòmica, de convivència, permanent i d’obres. Els membres del consell escolar estan distribuïts per les comissions de la següent manera:

COMISSIÓ ECONÒMICA: Rosa Lemos, Núria Clopés, Lucia Salas i Míriam Delgado.

COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA: Gemma March, Alba Echeverría, Laura Soler, Júlia Pou i Josep M. Pou.

COMISSIÓ PERMAMENT: Rosa Lemos, gemma March, Maria Lluïsa Farraró i Josep M. Pou

COMISSIÓ D’OBRES: Rosa Lemos, Josep M. Pou, Rosa Fondevila, Montserrat Camps, Natàlia Expósito,                                             Maria Dou i Jordi Rodon.