Available courses

Català diversitat 1rA curs 2016-17

Exercicis per al català de 1r al grup de diversitat

Projecte - Brigitte Picart

Este es el Moodle de 1º de ESO de la SI Bisaura de Sant Quirze de Besora. Es una herramienta de trabajo para complementar la asignatura de Castellano. 

Espero que sea un espacio agradable y de ayuda para la asignatura. 

Núria. 

Aquest curs preten ser  un recull d'activitats complementàries i de reforç a partir del que es treballa a l'aula . 

En aquest curs seguirem el llibre de text ide Mac Graw Hill
Optativa d'aprofundiment en llengua catalana i, de manera interdisciplinar, en geografia i altres aspectes del saber humà.