Preguntes freqüents


Apartat amb les preguntes més habituals relacionades amb el projecte Àgora.

Des d'aquesta pàgina es pot consultar l'índex de totes les preguntes freqüents donades d'alta al sistema.


Imatge Administrador/a Espai de suport

MOODLE: Quines tasques cal fer quan finalitza el curs?

per Administrador/a Espai de suport - dimarts, 29 agost 2017, 14:03
 

Un cop finalitza el curs és recomanable fer certes tasques de manteniment abans que comenci de nou el curs. 

  • Còpies de seguretat dels cursos: generar-les, descarregar-les i guardar-les en local.
  • Gestió d'usuaris i cohorts: esborrament dels usuaris que canvien de centre, esborrament en massa dels que el deixen i actualització de cohorts.
  • Preparació de cursosreinicialització dels cursos que es continuaran utilitzant el curs vinent, esborrament dels cursos antics…

     

Còpies de seguretat dels cursos

backup_pmf.pngUna acció important és realitzar còpies de seguretat dels cursos existents a l'entorn. Davant de possibles errors, pèrdua de dades o possibles canvis de centres es recomanable realitzar aquestes còpies i guardar-les localment. 

 

Podeu trobar més informació sobre com generar còpies de seguretat als enllaços següents: 

És important que aquestes còpies de seguretat, un cop generades i descarregades en local, s'esborrin del Moodle perquè no ocupin espai. 

Gestió d'usuaris i cohorts

users_pmf.pngEs convenient mantenir el Moodle net d'usuaris que ja no es fan servir. Els usuaris que, per qualsevol motiu deixen el centre és convenient esborrar-los, tant si són professorat com alumnat.

Per esborrar usuaris cal accedir a Administració del lloc | Usuaris | Comptes | Explora la llista d'usuaris o bé Accions amb usuaris en bloc on es poden fer cerques massives d'usuaris amb diferents criteris.

Podeu trobar més informació sobre la gestió d'usuaris als enllaços següents: 

En cas de tenir Cohorts associades a cursos podeu reanomenar-les abans d'inscriure-les als cursos nous. Per fer-ho cal anar a Administració del lloc | Usuaris | Comptes | Cohorts. En aquest apartat també podeu afegir i treure l'alumnat que sigui necessari a cadascuna de les cohorts que tingueu creades.

Podeu trobar més informació sobre cohorts als enllaços següents: 

 

Preparació de cursos

reload_pmf.pngCada final de curs, després de gestionar el usuaris és necessari gestionar el cursos. Tots els cursos del Moodle han d'estar preparats per tornar a afrontar un nou curs escolar. És necessari esborrar de cada curs l'alumnat, totes les seves intervencions i qualificacions i deixar-lo totalment net.

La millor opció en cas de voler fer servir la mateixa estructura d'un curs és reiniciar-lo. Fent això, s'estalvia el fet d'haver de restaurar còpies de seguretat i els cursos queden nets de dades d'usuari/ària (inscripcions, lliuraments, qualificacions i comentaris...) i llestos per a fer-los servir de nou.

Podeu trobar més informacó sobre la reinicialització de cursos als enllaços següents: 

 


NOTA: Aquesta pregunta freqüent és una adaptació pel Moodle 2 del Mòdul 6 del curs Gestió i administració d'un Moodle 1.9 de centre.