Recuperació de matèries de cursos anteriors

Per superar les matèries pendents de cursos anteriors cal

  1. lliurar el dossier amb les tasques encarregades.
  2. fer l’examen o exàmens el dilluns 23 de gener a les 16h.

Enllaç a les tasques de 1r d’ESO, 2n d’ESO i 3r d’ESO.