Benvinguts al Moodle de l'Institut de Viladecans

  Notícies del lloc

  admin
  Benvinguda
  by Administrador/a a8068495 - Wednesday, 28 September 2016, 12:49 PM
   

  Benvinguts i benvingudes al Moodle de l'Institut De Viladecans


  Available courses

  Prova diagnòstica de Comprensió lectora de Llengua catalana de 4t d'ESO

  Es tracta de redactar un text en el qual s'argumenten els motius pels quals aconselles aquest llibre a una altra persona.

  Per fer redacció d'un text argumentatiu hauràs de seguir els següents passos:

  • La redacció ha de tenir tres paràgrafs. Cadascun d'ells es correspondrà a les següents parts: introducció, desenvolupament i conclusió. Han d'estar separats per un espai en blanc.
  • El text haura de tenir al voltant de 30 paraules.
  • Caldrà utilitizar connectors i que un d'ells estigui al principi de paràgraf de conclusió: en resum, en conclusió, per finalitzar, per conclouré diré que...
  Texto y cuestionario de Comprensión lectora en lengua castellana dirigido al alumnado de 4º de ESO.

  Qüestionari de comprensió lectora adreçat als alumnes de 1r d'ESO.

  Materials, videos, activities and files

  Introducció de l´alumnat en la informàtica més bàsica des d´un punt de vista 2.0.

  Les activitats i projectes que es proposen es basen en materials oberts, que es troben disponibles a portals educatius de diferents administracions públiques, complementats amb aplicacions web 2.0.

  Qüestionari de comprensió lectora, català i castellà, adreçat als alumnes de 2n d'ESO.

  Material complementari de Gª i Hª de 3r d'ESO

  Welcome everybody! I hope you enjoy the ride ;) and get the most of this course! 

  Text i qüestionari de Comprensió lectora en llengua catalana adreçat a l'alumnat de 3r d'ESO.

  Prova diagnòstica adreçada a l'alumnat de 3r ESO de comprensió lectora en LLENGUA CASTELLANA

  Els alumnes cursen una hora a l´aula ordinària i una hora de taller a la setmana. Durant l´hora a l´aula es treballen aquells aspectes més teòrics i els continguts d´informàtica propis de cada curs. Durant l´hora de taller es treballa la part més pràctica de l´assignatura i cada alumne o grups d´alumnes realitza un projecte constructiu.


  Materials per al curs de Competències Bàsiques Cientificotècniques

  Materials per al curs de Competències Bàsiques Cientificotècniques

  Materials per al curs de Competències Bàsiques Cientificotècniques

  En aquest curs podreu practicar proves de competències bàsiques de 4t ESO. La vostra tasca és fer totes les proves que es vagin penjant aquí, indicant tots els procediments clarament en un document, assenyalant la resposta correcta i anotar tots els dubtes. Després, les dubtes els podreu plantejar a la classe.

  Abans de cada sessió de classe, l'alumne prepararà una de les proves que s'hagin penjat. Durant la sessió de classe farem la correcció i aclarirem tots els dubtes.

  Vídeos, arxius i altres materials per l'assignatura de Socials durant el curs 2016.2017. 

  Videos, files and other materials for the Social Science subject in 4th ESO.

  En aquest curs trobareu apunts, exercicis, enllaços,... per seguir l'assignatura de Física i química 4t ESO

  Activitats, vídeos i materials per la matèria de Ciències Socials

  Dear students, 


  Here you will find the materials you need for Entrepreneurship. 


  Patricia 

  Hello! here you are going to find information rearding the English course of 3rd ESO C. Hope you like it!