Cursos disponibles

Aquest curs té com a objectiu conèixer les causes, desenvolupament i conseqüències d'aquest enfrontament fraticida que va estigmatitzar a generacions d'espanyols.

Informàtica de 1r d'ESOCurs adreçat als alumnes de 3r d'ESO de llengua catalana i literatura.

Curs destinat als alumnes de tercer d'ESO.

English Grammar Placement Test


Curs de suport per a la preparació de les proves cangur per als alumnes de 4t d'ESO

Soport del curs de 1er de Batxillerat de Ciències Socials del curs 2010/11 de l'IES Parets.

Suport del curs de 1r de Batxillerat de Ciències Socials del curs 16/17 de l'INS Torre de Malla

Activitats de química per als alumnes de 1r de batxillerat

Curs de suport de la matèria de Matemàtiques de 1r de batxillerat.

Curs de suport de la matèria de Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials de 2n de Batxillerat

Curs Suport Matemàtiques 2n Batxillerat científic tecnològic

Curs de suport de la matèria de Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials de 2n de Batxillerat

Curs Suport Matemàtiques 2n Batxillerat científic tecnològic

Curs suport a la matèria de Història de 2n de Batxillerat A
Activitats de química de 2n de batxillerat

Geografia 2n Batxillerat

Aquest curs va destinat a tots els alumnes de segon de Batxillerat

pi

Curs intern del departament de Matemàtiques

logo

Recursos humans i responsabilitat social corporativa

Curs de suport a la matèria de Matemàtiques del Curs d'Accès a Grau Superior