Per més informació consulteu el blog de l’AMPA de la Secció d’Institut Les Margues podeu consultar les següents pàgines web: