Calendari convocatòria 2017

D’acord amb la RESOLUCIÓ EDU/3445/2009, de 2 de desembre, per la qual es regula la convocatòria anual de les proves per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria per a l’alumnat que no l’hagi obtingut en finalitzar l’etapa esmentada fem públic el calendari de la convocatòria:

Presentació de sol·licituds del 6 al 17 de febrer de 2017
Publicació de continguts i criteris d’avaluació Segona quinzena de febrer
Realització de les proves 6 i 13 de març a les 16:00h

Tota la informació de la convocatòria: Departament d’Ensenyament