Estructura organitzativa del centre

Estructura organitzativa 2017-2018:

NUCLI DIRECTIU

Director: Miquel A. Casasnovas
Cap d’estudis: Marta Alcover
Secretaria: Imma Aguilar
Coordinadora pedagògica: Sandra Molins
Cap d’estudis de Formació Professional: Quique Molina

EQUIP DE DIRECCIÓ

Coordinadora de 1r d’ESO: Pilar Sabrià (+ Tu1A) Coordinador de 2n d’ESO: Elena Pou
Coordinador de 3r d’ESO: Arantxa Mas de Xaxars Coordinador de 4t d’ESO: Joan Vila (+Tu 4A) Coordinador de Batxillerat: Jaume Casado (+ Tu 1B) Coordinador de Formació Professional:Xevi Carbonés

CAPS DELS DEPARTAMENTS

Cap del departament de tecnologia: Maria Capdevila
Cap del departament de llengües estrangeres: Sara Company
Cap del departament de castellà i clàssiques: Maria Rojas
Cap del departament de català: Mireia Santos
Cap del departament d’orientació: Judit Muntadas
Cap del departament de ciències: Irene Giribert
Cap del departament de matemàtiques: Carles Queipo
Cap del departament d’humanitats i socials: Berta Perales
Cap del departament d’educació física i d’ensenyaments d’esports: Xevi Carbonés Cap del departament d’expressió: Carmen Pérez

COORDINACIONS , TUTORIES TÈCNIQUES i ALTRES

Coordinador TIC: Carles Queipo
Coordinador TIC adjunt: Xavier Huix
Coordinador d’activitats: Quim Boades
Coordinadora de prevenció de riscos laborals: Loli Pla Coordinador revista:Daniel Cortina

Coordinador PCEE (Pla Català d’Esport a l’Escola): Mercè Màrquez
Tutores tècniques de faltes d’assistència: Orientació Educativa
Tutores tècniques de faltes d’ordre: Arantxa Mas de Xaxars i Jaume Teixidor
Tutor tècnic d’audiovisuals: Ivan Domènech
Tutora tècnica de laboratoris: Irene Giribert
Tutor tècnic de taller de tecnologia: Carles Egusquiza
Tutor tècnic d’imatge i promoció: Toni López
Assistència Plataforma:XavierHuix
Dinamització de centre: Pere Boada i Valentí Pérez
Biblioteca:Pilar Juanhuix
Serveide Mediació:JosepValls
Servei Comunitari: Arantxa Mas de Xaxars
CAD: Sandra Molins, Mònica Vilosa, Kàtia Rifà, Judit Muntadas,Josep Valls i Eulàlia Muntada

TUTORIES

ESO 1A:Pilar Sabrià
ESO 1B: Virgínia Portero ESO 1C: Mireia Santos ESO 1D: Cèlia Hernández

ESO 2A: David Pascual ESO 2B: Daniel Cortina ESO 2C: Irene Giribert ESO 2D: Toni López

ESO 3A: Albert València ESO 3B: Rebeca Martínez ESO 3C: Nahum Espelt ESO 3D:Pietat Granados

Aula Oberta: Joan C. Cortés UEC: Kàtia Rifà
Aula d’Acollida: Mònica Vilosa USEE: Eulàlia Muntada

BAT 1A: Marcos Fernández BAT 1B: Jaume Casado BAT 2A: Maria Rojas
BAT 2B: Jordi Martín

Futbol 1r i 2n: Joaquim Boadas CAFEMN-A: Raquel Palou CAFEMN-B: Javier Pérez
AAFE 1: Valentí Pérez

ESO 4A: Joan Vila
ESO 4B: Berta Perales ESO 4C: Teresa Hurtós

AAFE 2:Lídia Tàrrega
Salvament i Socorrisme: Dani Gutiérrez

DEPARTAMENTS DIDÀCTICS

 

Departament de tecnologia:

Carles Egusquiza

Maria Capdevila

Dolors Quintana

Elena Pou

Xavier Huix

Departament de llengües estrangeres:

 Anglès:

 Ángela Ojea

Imma Aguilar

Ivan Domènech

Pietat Granados

Cèlia Hernández

Francès:

 Sara Company

 Departament de castellà i clàssiques:

 Castellà:

 Maria Rojas

Arantxa Mas de Xaxars

Elisa Muller

Marcos Fernández

Clàssiques:

 Marta Alcover

Jaume Teixidor

 Departament de català:

 Català:

 Joan Vila

Sandra Molins

Montse Ciberta

Mireia Santos

Daniel Cortina

Núria Gou Coll

 Aula d’acollida

 Mònica Vilosa

Susana Roch Rivelles

 Departament d’orientació:

 Psicopedagogia:

 Kàtia Rifà

Judit Muntadas

Josep Valls

 Diversitat:

 Joan C. Cortés

 USEE:

 Eulàlia Muntada

Nadia El Fatimy

 Educadora:

 Àgata Waclaweck

 Departament de ciències:

 Biologia i geologia:

 Jaume Casado

Pilar Sabrià

Anna Ma. Domènech

 Física i química:

 Loli Pla

Irene Giribet

Glòria Solés

Letícia Sánchez

 Departament de matemàtiques:

 Matemàtiques:

 Blai Figueras

Carles Queipo

Ma. Teresa Hurtós

Rebeca Martínez

David Pascual

 Economia:

 Pilar Juanhuix

 FOL

 Carles Romero

 Departament d’humanitats i socials:

 Geografia i història:

 Miguel A. Casasnovas

Berta Perales

Albert Valencia

Virgínia Portero

Gunther Comerma

Joan C. Cortés

 Filosofia:

 Jordi Martín

 Religió:

 Narcís Marquès

Joan Pastor

 Departament d’educació física i esports:

Quique Molina

Maite Hernández

Javier Pérez

Toni Gordillo

Lídia Tàrrega

Xavier Carbonés

Pere Boada

Raquel Palou

Valentí Pérez

Jordi Rodríguez

Joaquim Boadas

Nahum Espelt

Daniel Gutiérrez

Mercè Márquez

Departament d’expressió:

 Música:

 Carmen Pérez

 Visual i Plàstica:

 Antoni López

Anna Valls

 

PLANS I PROJECTES A L’INSTITUT ROCAGROSSA

Pla/projecte

Coordinació
(persona responsable)

Etapa educativa

Inici

Actualització

Pla d’Acció Tutorial

Sandra Molins

Totes

07-08

07-15

Projecte Lingüístic de Centre

Equip directiu + Joan Vila

Totes

08-09

07-17

Pla de formació de centre

Equip directiu

Totes

06-07

ILEC

Mònica Vilosa, Arantxa Mas de Xaxars

ESO

12-13

Projecte singular (dins de l’Aula oberta)

Joan Carles Cortés

ESO

07-08

07-15

Pla de convivència i mediació

Mònica Vilosa

Totes

06-07

07-15

Impuls de llengües estrangeres

Totes

07-08

Escola verda

Jaume Casado, Irene Giribet i Mònica Vilosa

Totes

07-08

Promoció Biblioteca

Pilar Juanhuix

Totes

09-10

Pla d’Acollida

Equip directiu + Mònica Vilosa

Totes

09-10

09-15

Pla d’aula d’alfabetització

Equip directiu + Mònica Vilosa

ESO

09-10

Tallers d’Estudi Assistit

Sandra Molins

ESO

09-10

Programa salut i escola

Equip directiu + Kàtia Rifà

ESO

06-07

Associació Esportiva Escolar

Mercè Màrquez

Totes

06-07

Revista Atzavara

Joan Vila

ESO

04-05

Coral de l’Institut

Carmen Pérez

ESO

07-08

Xarxes socials a Internet

Ivan Domènech + Coordinació TIC

Totes

09-10

Socialització de llibres

Equip directiu

ESO

13-14

Projecte Rossinyol (amb la UdG)

Equip directiu + Mònica Vilosa

ESO

10-11

Pla d’Emergència

Loli Pla

Totes

04-05

Participació en el Pla Educatiu d’Entorn

Equip directiu

Totes

06-07

Servei a la Comunitat

Kàtia Rifà

ESO

16-17