Acollida

  • Enquestes a l’alumnat nouvingut
  • L’institut Premià de Mar pertany a la xarxa pública d’equipaments escolars del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Com a centre educatiu es regeix per la Llei Orgànica d’Educació (LOE) i per la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), a partir del seu desplegament normatiu.

 

  • Es troba situat al Baix Maresme, en un municipi caracteritzat demogràficament per una alta densitat de població amb un alt percentatge de famílies provinents de la immigració dels anys 1990 i 2000, per l’atractiu residencial i amb una població jove.

 

  • L’institut Premià de Mar neix de la fusió de dos centres el curs 2011-2012, de la qual en resulta un centre d’excepcionals dimensions i l’únic centre de secundària públic a Premià de Mar. Imparteix ESO, Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior, CAS i PQPI. Participa de diversos programes d’innovació pedagògica, dels quals cal destacar-ne l’adscripció a un Pla de Qualitat i Millora (PQiM).

 

  • El centre s’organitza a l’entorn de dos edificis principals: Serra de Marina (SdM) per a l’ESO i Cristòfol Ferrer (CF) per a BATX, CC.FF., CAS i PQPI.