Licitació servei de neteja 2017

Anunci contractació del servei de neteja, dades bàsiques.

Prescripcions tècniques que han de regir per a la contractació del servei de neteja