Programes de Formació i Inserció

Accés a la preinscripció Obrir

Els Programes de Formació i Inserció (PFI) són estudis dirigits a joves d’entre 16 i 21 anys que no han obtingut la titulació de la ESO i es volen continuar formant cap a la via de la formació professional.

Aquests ensenyaments tenen una durada d’un curs acadèmic, i s’estructuren de la següent forma:

– Mòduls de Formació Professional: 2/3 de les hores per a l’assoliment de les competències professionals que inclouen pràctiques en empreses.

– Mòduls de Formació General: 1/3 de les hores per a l’adquisició de competències bàsiques i instrumentals que han de facilitar l’assoliment de les competències professionals que inclouen tutoria grupal.

Al finalitzar aquesta formació s’obté una doble certificació:
Certificació acadèmica que permet:

  • Facilitats en la prova d’accés als CFGM.
  • Accés amb menys de 18 anys als centres d’adults per obtenir el graduat d’educació secundària (GESO)
  • Reconeixement dels mòduls superats per a l’obtenció del títol professional bàsic de referència.
  • Certificació amb l’acreditació de competències professionals. Acreditació d’unitats de competència (UC) del sistema de qualificacions professionals, que permet obtenir un certificat professional.