Sistemes de telecomunicació i informàtics

DURADA: 2 CURSOS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Electricitat i electrònica

Obtenció del certificat :

CCNA ESSENTIALS,  DISCOVERY I EXPLORATION DE CISCO NETWORKING

cisco

COMPETÈNCIA PROFESSIONAL:

Proporciona els coneixements necessaris per desenvolupar, planificar, configurar i supervisar els sistemes de telecomunicacions, informàtics i de producció audiovisual, domòtica assegurant la seva operativitat i qualitat.

La qualificació més rellevant que ha de manifestar el professional és:

Ajudant de projectista en instal·lacions de telecomunicacions per a habitatges i edificis.
Especialista en instal·lació, integració i manteniment d’equips i sistemes de telecomunicació.
Cap d’obra en instal·lacions de telecomunicacions.
Tècnic o tècnica en supervisió, instal·lació, verificació i control d’equips de sistemes de radi i televisió en estudis de producció i sistemes de producció audiovisual.
Tècnic o tècnica en supervisió, instal·lació, manteniment, verificació i control d’equips de sistemes de radiodifusió.
Tècnic o tècnica en supervisió, instal·lació, manteniment, verificació i control d’equips de sistemes de seguretat electrònica i circuits tancats de televisió
Tècnic o tècnica en supervisió, instal·lació, manteniment, verificació i control en xarxes locals i sistemes telemàtics.
Tècnic o tècnica en supervisió, instal·lació, manteniment, verificació i control en sistemes de radioenllaços.
Especialista en integració, instal·lació i manteniment d’equips i sistemes informàtics.

CAMP PROFESSIONAL:

Aquests estudis capaciten per desenvolupar projectes, així com gestionar i supervisar el muntatge i manteniment de les infraestructures comunes de telecomunicacions i de sistemes i equips de telecomunicacions tals com a xarxes de banda ampla i de radiocomunicacions fixes i mòbils, sistemes telemàtics, de producció audiovisual i de transmissió, a partir de la documentació tècnica, normativa i procediments establerts, assegurant el funcionament, la qualitat, la seguretat i la conservació mediambiental.

MÒDULS:

Configuració d’infraestructures de sistemes de telecomunicacions

Sistemes informàtics i xarxes locals

Tècniques i processos en infraestructures de telecomunicacions

Sistemes de producció audiovisual

Sistemes de radiocomunicacions

Gestió de projectes d’instal·lacions de telecomunicacions

Sistemes de telefonia fixa i mòbil

Elements de sistemes de telecomunicacions

Xarxes telemàtiques

Sistemes integrats i llar digital

Fonaments de programació

Formació i orientació laboral

Empresa i iniciativa emprenedora

Projecte de sistemes de telecomunicacions i informàtics

Formació en centres de treball