Els blogs de batxillerat son espais on podeu portar el dia a dia de les activitats de la classe.