DONACIÓ DE MATERIAL DE BASF A L’INSTITUT MONTSIÀ

El passat dia 28 d’octubre, el departament de instal·lació i manteniment, va organitzaruna sortida amb els alumes per visitar el centre de Tarragona d’una empresa química líder al mon, la BASF.

Arran d’aquesta visita, i després de la nostra sol·licitud de si ens podien cedir algun aparell o màquina que se’ls hagués quedat obsolet, ens han fet entrega de dososcil·loscopis que ben segur contribuirán a la formació dels nostres alumnes.

El dilluns dia 29 de maig vam anar a buscar-los una representació dels professors i dels alumnes dels departament, Allí ens va rebre la Isabel Gómez, Communication & Government Relations de l’empresa i després ens van fer l’entrega el responsable E&M Iberia, el responsable de tallers, el responsable de construcció, i el supervisor de tallers

Agraïm des d’aquí a la Isabel Gómez i a tot el personal de l’empresa l’ atenció i el tracte rebut en tot moment.

materiaal mmartertial mmaterial