Secretaria

 

L’horari d’atenció al públic a través de la finestreta és:

dilluns a divendres de 10:00 a 13:00
dilluns                     de 16:00 a 18:00

Per contactar amb nosaltres:

936 851 801
secretaria@insmartidot.cat

 

Alguns dels tràmits que es poden realitzar són:

  • Sol·licitar certificats de nivell de català
  • Sol·licitar certificats de notes
  • Sol·licitar títols acadèmics
  • Sol·licitar certificats d’estudis