Informació Cicles Formatius

Els cicles de formació professional es divideixen en dos graus: el grau mitjà i el grau superior. El primer proporciona el títol de tècnic o tècnica i el segon el títol de tècnic superior o tècnica superior.

A l’Institut Martí Dot es poden cursar els següents cicles:

Cicles Formatius de Grau Mitjà:

  • CFGM Cuina i gastronomia
  • CFGM Serveis en restauració
  • CFGM Elaboració de productes alimentaris
  • CFGM Forneria, pastisseria i confiteria

Cicles Formatius de Grau Superior:

  • CFGS Direcció de cuina