LES LLISTES D’ALUMNES ES PENJARAN AL PANELL INFORMATIU DE L’INSTITUT A PARTIR DEL DIA 10 DE JULIOL. ELS ALUMNES QUE TENEN MÉS DE 2 MATÈRIES PENDENTS DE RECUPERAR NO APAREIXERAN A CAP LLISTA.