Estudis

 

CALENDARI D’EXÀMENS

Per tal d’evitar l’acumulació d’exàmens en un mateix dia a final de trimestre, als cursos d’ESO hi ha un calendari establert on es reparteixen les proves escrites de les diferents matèries.

1a AVALUACIÓ 2a AVALUACIÓ 3a AVALUACIÓ
1r i 2n ESO

3r i 4t ESO

1r i 2n ESO

3r i 4t ESO

1r i 2n ESO

3r i 4t ESO

CRITERIS DE PRESENTACIÓ DE TREBALLS I DOSSIERS

Al següent enllaç hi trobareu el document on s’expliquen les pautes per a presentar treballs i dossiers de les diferents matèries:

CRITERIS D’AVALUACIÓ
ESO AULA OBERTA CONVENI BATXILLERAT CFGM

PRIMER

SEGON

TERCER

QUART

AULA OBERTA CONVENI PRIMER

SEGON

CURS I

CURS II

HORARIS

S’han fet alguns canvis als horaris, però aquests només afecten a les aules.

1ESO 2ESO AULA OBERTA 3ESO 4ESO CONVENI BATXILLERAT CFGM

 1A

1B

1C

 2A

2B

2C

2D

 AO

 3A

3B

3C

 4A

4B

 CONVENI

PRIMER

SEGON

OCTUBRE-ABRIL

MAIG-JUNY