Estudis

HORARIS
1 ESO 2 ESO AULA OBERTA 3 ESO 4 ESO PROJECTE BATXILLERAT CFGM
 1A

1B

1C

 2A

2B

2C

 AO  3A

3B

3C

3D

 4A

4B

4C

 PROJECTE PRIMER

SEGON

1r CURS
CALENDARI D’EXÀMENS

Per tal d’evitar l’acumulació d’exàmens en un mateix dia a final de trimestre, als cursos d’ESO hi ha un calendari establert on es reparteixen les proves escrites de les diferents matèries.

1a AVALUACIÓ 2a AVALUACIÓ 3a AVALUACIÓ
1r i 2n ESO

3r i 4t ESO

1r i 2n ESO

3r i 4t ESO

1r i 2n ESO

3r i 4t ESO

CRITERIS DE PRESENTACIÓ DE TREBALLS I DOSSIERS

Al següent enllaç hi trobareu el document on s’expliquen les pautes per a presentar treballs i dossiers de les diferents matèries:

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ
ESO AULA OBERTA PROJECTE BATXILLERAT CFGM

PRIMER

SEGON

TERCER

QUART

AULA OBERTA PROJECTE PRIMER

SEGON

CURS I

CURS II