Organigrama

Equip directiu
Directora Elvira Carrió
Cap d’Estudis Ma Jesús Tiemblo
Secretària Sandra Martín
Coordinadora Pedagògica Mercè de la Hoz
Cap d’Estudis Adjunt Elionor Rosell

 

 

 

 

Coordinacions
Coordinadors de 1r d’ESO Manuela Martín

Manuel Álvarez

Coordinadora de 2n d’ESO Anna Ortiz
Coordinadora de 3r d’ESO Rosa Escofet
Coordinadora de 4t d’ESO Mila Domeque
Coordinadora de Batxillerat Vanessa Coll
Coordinador d’Informàtica  Marc Altès
Coordinadora LIC Elionor Rosell
Coordinadora de Riscos Laborals Rosa Escofet

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutories
Grup Nom Horari d’atenció a les famílies
1A Óscar Martínez Dilluns 12:30 – 13:30

Dimarts 10:00 – 11:00

1B Hugo Bonardell Dilluns 11:30 – 12:30

Dimarts 12:30 – 13:30

1C Manuel Álvarez Dilluns 9:00 – 10:00

Dimecres 9:00 – 10:00

1D Paloma Larraga Dimarts 12:30 – 13:30

Divendres 10:00 – 11:00

1E Elena Fernández-Miranda Dimarts 12:30 – 13:30

Divendres 8:00 – 9:00

1F Faustí Rico Dimarts 12:30 – 13:30

Dijous 11:30 – 12:30

2A Alexandre Ibars Dimarts 12:30 – 13:30
2B Isaac Aragón Dimecres 11:30 – 12:30
2C Bernat Bossacoma
2D Albert Tarrés Divendres 12:30 – 13:30
2E Anna Pardo Divendres 9:00 – 10:00
3A Amelia Hernández Dijous 10:00 – 11:00
3B Enric Hirujo Dimecres 12:30 – 13:30
3C Inma Moreno Dimecres 12:30 – 13:30
3D Joan Gregori Divendres 12:30 – 13:30
4A Irene Gómez Dimarts 12:30 – 13:30
4B Ana Belén García Dimecres 10:00 – 11:00
4C Anna Ferrer Dijous 11:30 – 12:30
1r Bat Eduardo Ruiz Dimecres 11:30 – 12:30
2n Bat Vanessa Coll Dilluns 13:30 – 14:30
Projecte Singular Carmen Montoro Dijous 12:30 – 13:30
Aula d’acollida Arantxa Nebot Dilluns 13:30 – 14:30