Servei de reconeixement

Posa en valor la teva experiència

Què es pot aconseguir?

L’objectiu del servei de reconeixement acadèmic de l’experiència laboral és convalidar a nivell acadèmic els treballs i/o feines que una persona ha realitzat durant la seva vida laboral. En el procés es verifiquen les feines realitzades i s’equiparen amb els continguts dels cicles formatius de formació professional relacionats.

A qui s’adreça

A les persones que han complert 18 anys i poden acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’almenys dos anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.

Com funciona?

Es tracta d’un procés documental, d’entrevista, avaluació i certificació. La persona prèviament ha d’haver rebut l’informe del servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu.

  • El presta el centre educatiu de forma personalitzada i té un cost determinat pel preu públic de 18€ per Unitat Formativa.
  • Consisteix en una entrevista entre la persona i els avaluadors del centre educatiu de forma individualitzada.
  • Conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu a on hi constaran les unitats formatives i mòduls reconegudes.
  • Per convalidar les Unitats Formatives certificades, la persona s’ha de matricular en el cicle formatiu corresponent acreditant els requisits d’accés.

Com sol·licitar el servei?

El serveis d’assessorament es sol·licita als centres a través de les respectives pàgines web.

Per consultar Centres autoritzats: www.gencat.cat/ensenyament

A l’institut Lacetània a la pàgina web: www.lacetania.cat

On puc obtenir informació?

A la web del Departament d’Ensenyament: http://www20.gencat.cat/ensenyament

Als centres que ofereixin el serveis d’assessorament i de reconeixement acadèmic dels aprenentatges presencialment o al seu web.

A l’institut Lacetània, a la pàgina web www.lacetania.cat o trucant al telèfon 93 877 37 50

Calendari del procés

Calendari del procés.