Erasmus+

Europe 2020 First Target: Fighting Unemployment focuses on unemployment as a key issue for the EU. The European Commission considers employment as the first target for the EU in 2020 (75% of the 20-64 year-olds to be employed). Therefore, it seem most timely and necessary for European schools to promote teaching activities and active debates on this topic in order to raise the students’ awareness of the first EU target in the next years. In national and transnational groups, this project aims, on the one hand, to examine the reasons and the effects of unemployment in both the partner regions and the EU, taking into account the multiple aspects of vulnerability in the labour market (age, sex, educational and social background, migration, labour sectors, seasonality, etc), and the role of policy-makers and economic actors as well. On the other hand, this project aims to analyse and propose measures to reach the European Union 2020 goal on both regional and European levels. Therefore, students will be asked to find out how the measures proposed by the EU and the national government bodies are being and can be implemented in the specific regions involved in the project and which new measures could be undertaken.

Website of the project: click here

Twinspace of the project: click here

Project Card in the Erasmus+ Project Results Platform: click here

L’Institut Lacetània és el coordinador del projecte Europe 2020 First Target: Fighting Unemployment, en el qual també participen centres d’Alemanya, Itàlia, Polònia, Grècia i Turquia. Aquest projecte, adreçat a l’alumnat de batxillerat i amb una durada de 24 mesos (1/9/2015 a 31/8/2017), té com a objectiu l’estudi del mercat laboral i la problemàtica de l’atur als països i regions participants, analitzant sobretot si és factible l’objectiu de la Unió Europea per a l’any 2020: assolir un índex d’ocupació del 75% de la població activa. Aquest projecte també representa la continuació del projecte Comenius PRIME, sobre immigració i integració a Europa (2013-2015).

El Institut Lacetània es el coordinadoor del proyecto Europe 2020 First Target: Fighting Unemployment, en el que también participan centros de Alemania, Italia, Polonia, Grecia y Turquia. Este proyecto, dirigido a alumnos de bachillerato y con una duración de 24 meses (1/9/2015 a 31/8/2017), tiene como objetivo el estudio del mercado laboral y el problema del desempleo en los países y regiones participantes, analizando sobre todo si es factible el objetivo marcado por la Unión Europea para el año 2020: alcanzar un índice de empleo del 75% de la población activa. Este proyecto también representa la continuación del proyecto Comenius PRIME, sobre inmigración e integración en Europa (2013-2015).

 

MICA (Mechanical Industrial Collaborative Assignments) will be Erasmus+ KA2 strategic partnership project on vocational education to further develop and implement technical workshops connected with CNC, automation, assembling, welding and flexible manufacturing systems learning tasks. These international student workshops (2 weeks) will be realized according the modern industrial company needs and partly in the company premises. The main aim of MICA is to enable VET transfer and learning cooperation with schools and companies. This also increases technical and intercultural soft skills concerning technical VET on industrial trades in Europe. The main aim is to foster and further develop VET organisations and companies cooperation and enable sustainable work methods according each curricula through international technical workshops in companies. All this happens through student and teacher workshops linked with and virtual cooperation with new pedagogical approach.

El Departament d’Electricitat i Electrònica participa en el projecte MICA (Mechanical Industrial Collaborative Assignments), juntament amb la Fundació Lacetània i amb escoles i empreses de Portugal, Polònia, Alemanya, República Txeca i Finlàndia, país que actua com a coordinador. El projecte MICA, que representa la continuïtat de l’anterior projecte IPAN (International Production Automation Network), durarà 36 mesos i té com a objectiu valorar l’efectivitat de tallers tècnics de formació de curta durada en col·laboració amb empreses dels països participants.

Finalment, i també en el marc d’Erasmus+, l’Institut Lacetània disposa de beques de mobilitat per tal que els seus alumnes de formació professional tinguin l’oportunitat de dur a terme les pràctiques d’empresa a l’estranger.

eu-flag-erasmus