Curs sobre la plataforma Arduino orientat a la robótica


Estudi i disseny d'Infrastructures comunes de telecomunicacions.

Formació de professorat 2015-16

Curs orientat al coneixement i aplicació de l'autòmat programable SIMATIC S7-1200 a aplicacions l'automatització industrial, i ús del sistema de programació TIA Portal V13, com a eina de desenvolupament. 

Curs sobre autòmats programables Siemens Simatic S5
Curs sobre autòmats programables Simatic S5 i S7

Disseny de sistemes seqüencials amb la cèl·lula MPS-C de FESTO, i gestió amb comunicacions industrials Profibus-DP.
Dates: Del 30 de Juny al 8 de juliol del 2014.

Durada: 35h
Formador: Miquel Miranda