Equip directiu

L’equip directiu de l’Institut consta dels següents membres:

 • Director: Francesc Delis
 • Cap d’estudis: Sílvia Vilamanyà
 • Secretari: Josep Maria Bernal
 • Coordinadora pedagògica: Isabel Moreno
 • Cap de gestió econòmica: Mercè Calavera Subirana
 • Sotsdirector d’FP: Antoni Arnaste Boixadera
 • Cap del Departament de relacions amb les empreses: José M. Férez
 • Coordinadora d’ESO: Anna Carbonell
 • Coordinadora de Batxillerat: Montserrat Serra
 • Coordinador de formació professional: Dídac Garcia
 • Cap del departament d’orientació: Àngel Farreny
 • Coordinadora d’activitats i serveis: Judit Vall