AICLE 2017-2018

Informació AICLE pel curs 2017-2018

Adreçat als alumnes de 1r ESO.

S’adjunta l’autorització de cursar o no AICLE (C. Socials en llengua anglesa).

Es tracta d’un document que els pares hauran de signar el dia de la matrícula i lliurar-ho a secretaria per tal que els alumnes interessats es presentin a la prova d’anglès que es realitzarà el dimarts, dia 20 de juny a les 17:00 h.

Carta pares Matrícula CLIL 2017-2019

Autorització cursar CLIL 2017-2019