Activitats extraescolars

Aquest curs 2018-19 l’Institut de Gurb ofereix tres activitats extraescolars:

  • Escalada – Inscripció
  • Robòtica – Inscripció
  • Teatre – Inscripció

 

Activitat extraescolar d’escalada

L’Associació Esportiva Escolar de l’Institut de Gurb organitza una activitat extraescolar d’escalada al Garatge Fanàtik de Gurb. El preu de l’activitat és de 20€/mes per aquells alumnes que realitzin l’activitat un dia a la setmana i de 30€/mes per tots aquells que la realitzin dos dies. El preu inclou el lloguer de les instal·lacions, el material, un monitor i l’assegurança, i les sessions tenen una durada d’una hora i mitja.

Per més informació sobre l’activitat, podeu contactar amb l’Albert Barniol, professor responsable de l’activitat: albert.barniol@institutdegurb.cat

Inscripció

  

 

Activitat extraescolar de robòtica

La robòtica educativa és una disciplina transversal que, per una banda, permet treballar de forma pràctica i divertida diferents competències i, per altra banda, reforça de forma considerable valors tan importants com el treball en equip, la innovació i l’autoestima a través del mètode “learning by doing“.

L’objectiu que persegueix la robòtica educativa és apropar els alumnes a una disciplina tecnològica innovadora convertint-los en els protagonistes de les seves construccions i programacions a fi que adquireixin habilitats i destreses que fan més enllà de la simple robòtica i que reforcen el seu coneixement.

Amb l’ús de peces de diferents materials, els alumnes construeixen des de màquines simples (engranatges, politges, palanques, rodes i eixos, etc.) fins a petits robots amb formes diverses. En aquestes construccions hi incorporen mecanismes que, programats a través de l’ordinador o la tauleta, permeten fer girar eixos, fer desplaçar robots per l’espai, aconseguir que reaccionin amb el contacte humà o amb els sorolls de l’entorn a través de sensors, etc.

L’activitat potencia la creativitat i la innovació, la resolució de problemes, el treball en equip i la cooperació, i també l’autoestima. A més, la lògica de la programació els permet desenvolupar recursos intel·lectuals que els seran molt útils pel seu futur i pel món real.

L’activitat es porta a terme una hora i mitja cada setmana, i té un cost de 53€ al mes per alumne (+ una matrícula de 15€). El preu inclou els formadors i tot el material necessari.

Inscripció

Activitat extraescolar de teatre