Organigrama 2016-2017

Direcció: M. Carme García Ortiz
Cap d’Estudis: Gabriel Sáez
Coordinació Pedagògica: Maira Planells
Secretaria: Jesús Madurga
Coordinació 1r-3r d’ESO: Juan Manuel González
Coordinació 4t d’ESO: Núria Montané
Coordinació Batxillerat: Meritxell Grasa
Tutoria 1r d’ESO A: Juanjo Escámez
Tutoria 1r d’ESO B: Maria Artigues
Tutoria 1r d’ESO C: Héctor Garcia
Tutoria 1r d’ESO D: David Estrada
Tutoria 2n d’ESO A: Maribel Gómez
Tutoria 2n d’ESO B: Concepció Barceló
Tutoria 2n d’ESO C: Sílvia Beltran
Tutoria 2n d’ESO D: Sofia López
Projecte Rial: Sabina Bosch
Tutoria 3r d’ESO A: Anna Navarro
Tutoria 3r d’ESO B: Marisol Ortiz
Tutoria 3r d’ESO C: Pilar Oriol
Tutoria 3r d’ESO D: Joaquim Carbonell
Tutoria 4t d’ESO A: Núria Montané
Tutoria 4t d’ESO B: Elena Lago
Tutoria 4t d’ESO C: Isabel González
Tutoria Aula Oberta: Cinta Curto
Tutoria 1r de Batxillerat F: Marta Bellot
Tutoria 1r de Batxillerat G: Àngel Secorun
Tutoria 2n de Batxillerat F: Oriol Font
Tutoria 2n de Batxillerat G: Meritxell Grasa
Tutoria CFGM1: Carles Vendrell
Tutoria CFGM2: M. Carme Plana
PAS: Lola i Teresa
Consell Escolar:

 

 

  • departaments (experimentals, matemàtiques, tecnologia, llengües, música, visual i plàstica, educació física, socials, orientació acadèmica,…)
  • consell escolar
  • PAS