Deures d’estiu i recuperacions

Llegiu atentament les instruccions generals de cada curs i específiques de cada matèria. Si l’alumne ha suspès, ha de fer obligatòriament les tasques d’estiu i presentar-se a la convocatòria de setembre. Si ha aprovat just, els deures són molt recomanats.

Dates i hores d’exàmens de recuperació: Calendari de recuperació de setembre d’ESO

Feines d’estiu i de recuperació per cursos:

1r d’ESO:

Consulteu els deures i els detalls de la recuperació de matèries pendents: Deures i recuperacions 1r d’ESO

Descarregueu-vos el Dossier d’anglès de 1r d’ESO (sense adaptació)

Descarregueu-vos el Dossier d’anglès adaptat de 1r d’ESO

2n d’ESO:

Consulteu els deures i els detalls de la recuperació de matèries pendents: Deures i recuperacions 2n d’ESO

Descarregueu-vos el Dossier d’anglès de 2n d’ESO (sense adaptació)

Descarregueu-vos el Dossier d’anglès adaptat de 2n d’ESO

3r d’ESO:

Consulteu els deures i els detalls de la recuperació de matèries pendents: Deures i recuperacions 3r d’ESO

Descarregueu-vos el Dossier d’anglès de 3r d’ESO

Descarregeu-vos el Dossier de Francès de 3r d’ESO

Descarregueu-vos el Dossier de Visual i Plàstica de 3r d’ESO

4t d’ESO:

Consulteu els deures i els detalls de la recuperació de matèries pendents: Deures i recuperacions 4t d’ESO

Descarregueu-vos el Dossier d’anglès de 4t d’ESO

Descarregueu-vos el Dossier de Francès de 4t d’ESO