El treball per projectes és un dels trets definitoris del nostre Institut.

Plantegem reptes als alumnes que han de superar de manera cooperativa, amb l’ús de les noves tecnologies i amb la realització d’un producte final que sigui significatiu i que tingui el màxim de projecció exterior possible.

Hi dediquem 10 hores a la setmana, amb la presència de dos professors a l’aula, i hi encabim continguts de ciències naturals, ciències socials, tecnologia, llengua i matemàtiques.