TITULACIÓ

Grau: Superior

Titulació: Tècnic/a superior en Direcció de cuina

Durada: 2000 hores (2 cursos)

La competència general d’aquest títol consisteix a dirigir i organitzar la producció i el servei a la cuina, determinar ofertes i recursos, controlar les activitats pròpies de l’aprovisionament, la producció i el servei, complir els objectius econòmics, seguir els protocols de qualitat establerts i actuar segons les normes d’higiene, de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Accés al cicle:

 • Títol de Batxillerat
 • Superar les proves d’accés a Cicles Formatius de grau superior
 • Havent cursat un grau mitjà de la mateixa família

De què treballaràs?

 • Director/a d’aliments i begudes
 • Cap de cuina
 • Director/a de cuina
 • Cap de producció en cuina
 • Segon/a cap de cuina
 • Cap d’operacions de càtering
 • Cap de partida
 • Cuiner/a
 • Encarregat/da de l’economat i el celler

On treballaràs?

 • Restaurants
 • Bars i cafeteries
 • Empreses de menjars preparats
 • Empreses de càtering
 • Indústries agroalimentàries

 

Les Jornades Professionals a cicles formatius

Aquest mes de febrer s’han cel·lebrat al centre les Jornades Professionals de cicles formatius. Aquestes jornades són una oportunitat immillorable per a què l’alumnat conegui de primera mà l’entorn  laboral per al què s’estan formant. Com cada any, hem comptat amb professionals dels àmbits del turisme i l’hostaleria que han volgut compartir amb els estudiants la seva experiència i consell. Moltes gràcies a tots ells.