ESO

L’ESO (Educació Secundària Obligatòria) consta de 4 cursos i té la finalitat de desenvolupar en l’alumne 8 competències per mitjà de 10 àrees de coneixements.
Nosaltres oferim un plantejament global que anomenem PROJECTE COMUNICACIÓ.
I encara que preservem l’autonomia de les matèries troncals, en tot moment procurem integrar els coneixements i habilitats a aprendre.
Mirem d’omplir els dies amb estímuls educatius que no frenin les ganes d’aprendre.

8 COMPETÈNCIES

Comunicativa, lingüística i audiovisual

Artística i cultural

Tractament de la informació i digital

Matemàtica

Aprendre a aprendre

Autonomia i iniciativa personal

Coneixement i interacció amb el món físic

Social i ciutadana