Curs de Preparació per a la Incorporació als cicles de Grau Superior

Curs de Preparació per a la Incorporació als cicles de Grau Superior
CPIGS (Antic CAS) 2017-18
CALENDARI
Preinscripció:
 • Formulari de Preinscripció
 • Presentació de sol•licituds: 3 al 7 de juliol de 2017
 • Sorteig públic del número de desempat: 10 de juliol de 2017
 • Publicació de les llistes baremades provisionals: 12 de juliol de 2017
 • Reclamacions a la baremació: 13 i 14 de juliol de 2017
 • Publicació de llistes baremades definitives i relació d’admesos: 17 de juliol de 2017
Matrícula:
Documentació que s’ha de presentar amb la sol•licitud de preinscripció (original i fotocòpia)

En tots els casos, cal presentar:

 • DNI, NIE o passaport del sol•licitant (en cas d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen)

Les persones menors d’edat també han de presentar:

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Família,
 • DNI de pare, mare, tutor o guardador de fet (o de la targeta de residència on consta el NIE, en el cas de persones estrangeres)

Documents per acreditar la qualificació:

 • Persones que tenen un títol de CFGM: Certificat de la qualificació final del CFGM
 • Persones matriculades en un CFGM el mateix curs acadèmic: Resguard de matrícula i certificat de notes de quart d’ESO ó del primer curs del CFGM ó el certificat de superació de la prova d’accés a CFGM ó del curs específic d’accés als CFGM.
INFORMACIÓ GENERAL
 • Adreçat bàsicament a alumnes amb títol CFGM Conducció d’Activitats Fisicoesportives al Medi Natural i que no tinguin altra titulació que permeti l’accés als CFGS.
 • Vacants ofertades: 1 grup (30 alumnes/grup)
 • Horari: de dimarts a divendres, de 08:20h a 13:00h
 • Criteri d’ordenació de les sol•licituds:
  1r.- Sol•licitants que tenen títol de CFGM, ordenades segons la qualificació
  2n.- Sol•licitants matriculats a segon curs d’un cicle de 1.700h a 2.000h de durada o a un cicle de 1.300h a 1.400h, ordenades segons la qualificació
  3r.- Sol•licitants matriculats a primer curs d’un cicle de 1.700h a 2.000h de durada, ordenades segons la qualificació

Ultima revisió 3/7/2017